מכלי לחץ

קולט אוויר

אקומולטור קיטור

אמוניה גליקול - חומצה