מכלי לחץ

 

קולט אוויר

 
 

אקומולטור קיטור

 
 

אמוניה גליקול - חומצה